Vi är klass 4B från Backskolan i Ystad. Vi är 25 elever, hälften flickor och hälften pojkar. Vår lärare heter Lena Gunnarsson och arbetar aktivt med att få fler elever till böckernas värld genom bokprat och läsutmaningar på vår skola.
Vi har varje vecka boktips i vårt veckouppdrag för våra klasskompisar. Eftersom vi har läsning och högläsning på schemat är vi en klass som läser mycket böcker.

I olika ämnen pratar vi o och lär oss om upphovsrätten. vad den står för och vilka bilder och texter man får kopiera från internet. hur man kontrollerar olika källor källkritiskt. I många arbeten i skolan benämner pedagogen om vad det innebär att kolla källan.

Som lärare kan jag ha stor nytta av att känna till Creative Commons licenserna. Jag  använder  dem till exempel när jag  har skapat lektionsmaterial som jag vill sprida till andra. Kunskapen har jag använt när jag ska handleda eleverna så att de använder licensierat material på rätt sätt i sina skolarbeten.

I ämnet svenska och Lgr 11 är syftet att med läsning att ge eleven förståelse och stimulans till att läsa olika slags texter samt få en förståelse för vad textens betydelse.  Genom språket utvecklar eleverna sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Vi har lärt oss mycket genom vår läsning av skönlitterära böcker. Hur man bygger upp en text en berättelse med en inledning, händelse och slutdel.  Att vi utgår från en tankekarta/mind-map när vi bygger vår berättelse. Hur vi får läsaren att stanna kvar i läsningen och vilja läsa boken vidare. Diskuterar olika genre. Någon av oss i klassen berättar muntligt varje vecka om den bok som hen har läst. Tipsar och betygsätter i antalet stjärnor. Vi berättar med hjälp utav stödord och lär oss att bemöta publiken. I vårt samarbete med förskolan håller vi elever i högläsning för förskolebarn i åldern 4-5 år. I nuläget är det genre vänskap som vi läser om, samt pratar och ställer frågor kring bokens innehåll.

 

Vårt bidrag till tävlingen –

Vår entusiasm för böcker vill vi smitta av oss till andra elever ute i Sveriges skolor.  I vår blogg Bokfixarna vill vi tipsa om bra böcker som vi läst och öppna vår bokvärld för fler läsare.